• Imprimeix

S’obre el període d'informació pública del projecte de Decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre

A partir del dia 12 de setembre i fins el 3 d’octubre tothom qui ho desitgi pot presentar al·legacions.

08/09/2017 13:09

El projecte de Decret que regularà les emissores del tercer sector encara la darrera fase de la seva tramitació amb l’obertura del període d’informació pública. Dins d'aquest termini, tant les entitats vinculades a la radiodifusió comunitària com la ciutadania en general podran presentar al·legacions.

L’expedient relatiu a aquest Projecte de decret es podrà consultar al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat (tauler.gencat.cat) o bé a la pàgina web del Departament de la Presidència (projectes normatius en tràmit). També es podrà fer presencialment a la seu de la Direcció General de Mitjans de Comunicació del Departament de la Presidència (Sant Honorat, 1-3, planta 1A, de Barcelona), en horari d’oficina (9 a 14 h.).

Les al·legacions que es considerin oportunes es podran presentar també presencialment en la mateixa seu, o bé telemàticament mitjançant el formulari del tràmit “Petició genèrica” disponible a tràmits Gencat (http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica). Al motiu de la petició, cal indicar que l’assumpte és “Al·legacions al Projecte de decret dels serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim de lucre a Catalunya” i que la petició s’adreça al Departament de la Presidència. Les observacions, suggeriments i al·legacions també es poden presentar en qualsevol dels registres previstos per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Regular les ràdios i televisions del tercer sector

Els mitjans audiovisuals que regularà el decret són ràdios i televisions que no són públics però que tampoc es corresponen al model comercial privat, ja que es tracta de serveis prestats per entitats sense ànim de lucre i que ofereixen continguts destinats a donar resposta a les necessitats socials, culturals i de comunicació específiques de les comunitats i els grups socials a què donen cobertura.

L’objectiu del projecte de Decret, impulsat pel Govern de la Generalitat a través de la seva Direcció General de Mitjans de Comunicació, és regular les ràdios i televisions del tercer sector per donar-los una seguretat jurídica per tal que puguin exercir la seva funció. Alhora, la regulació vol prevenir la proliferació d’emissions comercials sense llicència.