• Imprimeix

Subvencions als Mitjans Digitals

Subvencions estructurals a mitjans informatius digitals de titularitat privada en català o en aranès

Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de maig a l'1 de juny de 2017.

Poden optar a aquestes subvencions:

 a)    Les persones físiques i jurídiques, que tenen com a activitat, única o entre d'altres, l'edició de mitjans informatius digitals.

 b)    Les agrupacions de persones físiques, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, es trobin en la situació que motiva la concessió d’aquestes subvencions, sense perjudici del que estableix la base 1.2.a).

La realització de l’activitat ha de quedar acreditada d’acord amb el que estableixen les bases 5.b), 5.c) i 5.d).