• Imprimeix

Pacte Nacional de l'Audiovisual

Pacte Nacional de l'Audiovisual

El Govern de la Generalitat donarà a conèixer pròximament el document Bases per un Pacte Nacional de l’Audiovisual, fruit de més d’un any de treball.

Des del mes de maig de 2016, s’han celebrat 85 reunions sectorials amb agents públics i privats del sector i diverses trobades amb experts dels diversos àmbits de l’audiovisual.

El buidat de les trobades mantingudes i de les diferents aportacions documentals s’ha traduït en 96 accions possibles. No es tracta de propostes fetes per la coordinació del Pacte Nacional, sinó pels propis actors implicats.

Amb els elements de què disposava, el Departament de la Presidència, mitjançant la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació i la Direcció General de Mitjans de Comunicació, ha fet una proposta d’ordenació, procurant establir i encabir els objectius generals del Pacte, els seus àmbits d’actuació, les propostes plantejades pels agents i la sistematització i priorització de les accions a endegar.

El principal objectiu del Pacte Nacional és contribuir, per mitjà del consens entre tots els agents, a dotar l’àmbit audiovisual català de les estructures  necessàries per al seu desenvolupament integral. Per assolir-lo, estableix la necessitat d’un sistema eficaç de col·laboració  entre agents públics i privats i de mesures d’impuls i foment adequades a les noves tecnologies, formats i plataformes, al talent jove i a les  tendències del sector.

Les  Bases, que es presentaran properament, consten de dos documents: d’una banda, el Compromís del Govern respecte del Pacte, i de l’altra, les Propostes del Sector. A partir del moment de la seva presentació pública, es convidarà novament a la participació de les parts implicades per tal de calendaritzar la segona fase i fixar els requisits mínims per a la consecució del Pacte Nacional. 

El Pacte Nacional de l’Audiovisual és un compromís del Govern, inclòs al Pla de Govern de la XI Legislatura. Respon a la consideració de l’àmbit audiovisual com a motor cultural i econòmic de primer ordre, i a una necessitat reiteradament expressada per tots els agents del sector. L’Audiovisual hi és considerat en el seu sentit més ample i, per tant, el tractament que se li atorga és forçosament transversal.