• Imprimeix

Premis Nacionals de Comunicació

Els Premis Nacionals de Comunicació van ser creats l'any 1999 amb motiu del 75è aniversari del naixement de la primera emissió regular de ràdio a Catalunya.

L'objecte dels Premis és atorgar un reconeixement a les aportacions més rellevants en el camp de la comunicació i les telecomunicacions a Catalunya o en llengua catalana, tant si han estat realitzades per professionals com per qualsevol entitat pública o privada. 

Des que fa divuit anys el President de la Generalitat va entregar els primers premis de Radiodifusió, Televisió i Telecomunicacions, degut a la constant evolució del sector els Premis han anat experimentant alguns canvis de seccions, de dotació, i fins i tot de nom. Així, el 2000 es va constituir el Premi Nacional d'Internet per la seva importància creixent, i en l’edició de 2008 es van atorgar per primer cop els premis corresponents a les categories de Premsa, Comunicació de proximitat i Publicitat.

A partir de 2013 s'elimina la categoria de Telecomunicacions i la d'Internet passa a ser la de Mitjans d'arrel digital, per tal de centrar els premis en els continguts i els productors de continguts i separar-los dels de caràcter més tecnològic, que hi tenien difícil encaix. Actualment els premis consten de sis categories: Radiodifusió, Televisió, Premsa, Mitjans d'arrel digital, Publicitat i Comunicació de proximitat.