Els mitjans digitals a Catalunya

imatge_mitjansdigitals

El creixement imparable d’Internet en els últims anys, així com l’evolució de les nombroses tecnologies relacionades, ha provocat un ràpid creixement dels mitjans de comunicació digitals a Catalunya. Des de les primeres experiències de fa poc més d’una dècada, no només els mitjans tradicionals han considerat imprescindible obrir les seves finestres a la Xarxa, sinó que han proliferat un gran nombre de nous mitjans de comunicació nascuts directament a Internet.

La ciutadania de Catalunya, així com les empreses i els mitjans de comunicació, ha trobat en Internet, des dels seus inicis, un nou mitjà d’expressió i de transmissió d’informació. La llengua catalana ha trobat el seu lloc en aquest nou suport de comunicació, així com en tots els altres àmbits de la societat, entrant en la llista de les 25 llengües més utilitzades a Internet a nivell mundial. L’obtenció del domini .cat, que ja compta amb més de 50.000 webs registrades, ha suposat una empenta decisiva per la llengua catalana a Internet.

Internet ha passat a formar part del nostre dia a dia, i per aquest motiu els nous mitjans digitals esdevenen imprescindibles en el mapa actual dels mitjans de comunicació a Catalunya, i en conseqüència en l’espai català de comunicació. És per aquest motiu que el Govern es fixa com un dels seus objectius el suport i l’impuls a aquests nous mitjans en llengua catalana.

Data d'actualització:  03.03.2014