La premsa escrita a Catalunya

imatge_premsa

La premsa escrita és el mitjà de comunicació amb més tradició i també és el més prolífic a Catalunya, on se supera de llarg el miler de capçaleres de diaris i revistes. És, per tant, un sector essencial per a garantir el dret a la informació de la ciutadania, així com per a la construcció i el manteniment de l’espai català de comunicació.

A Catalunya destaca especialment l’àmplia xarxa de diaris i revistes de proximitat: publicacions locals i comarcals, de diferents periodicitats, gratuïtes o de pagament, generalistes o especialitzades, que són part indispensable de la comunitat, acostant dia a dia la realitat més propera als seus ciutadans.

El Govern manté any rere any el suport al sector de la premsa escrita, que considera essencial per al manteniment de la salut democràtica del país així com per al foment continuat de la llengua. A través de la Direcció General de Mitjans de Comunicació es garanteix el suport continuat als projectes en llengua catalana, així com a les iniciatives destinades a l’evolució i la millora de les publicacions i del sector.

 

Data d'actualització:  17.04.2018