La ràdio a Catalunya

imatge_radio

El sector de la ràdio a Catalunya es caracteritza per la seva riquesa i el seu dinamisme. Des de les primeres emissions regulars en la dècada de 1920, la ràdio al nostre país no ha parat d’evolucionar tècnicament però sobretot a nivell de nombre d’emissores, actualment més de 400: públiques o privades, de cobertura nacional o local, generalistes o temàtiques.

Val la pena destacar les ràdios de proximitat, que tenen un pes específic molt important dins del mapa radiofònic de Catalunya, on han esdevingut un referent imprescindible per la ciutadania: es tracta d’un recurs importantíssim pels pobles i ciutats degut a la seva innegable contribució a la cohesió social i a la dinamització cultural dels municipis, convertint-se en una important eina per a la participació i la implicació ciutadana, i per al foment de la llengua catalana i la consolidació de l’espai català de comunicació.

El Govern dóna suport al sector de la ràdio pública però també a la privada, convocant ajuts que contribueixin al manteniment de la ràdio en català i a la innovació del sector, i exercint el control de l’espectre radioelèctric per tal de garantir la qualitat del senyal de les emissores que compleixen amb la legalitat i impedir la competència il·legítima.