imatge_televisio

Actualment, parlar de televisió a Catalunya és parlar de TDT. El mes d’abril de 2010 es va completar l’apagada analògica al nostre país, fet que culminava el procés de transició a la televisió digital terrestre. Amb aquest canvi, el nombre de canals disponibles s’ha ampliat notablement, així com ha augmentat la seva qualitat d’imatge i so i els serveis que ens ofereixen.

A Catalunya podem veure actualment una quarantena de canals d’abast nacional, a més dels canals de televisió local de cada demarcació. Més de cent canals de televisió en total, entre els de titularitat pública i privada.

Televisió de Catalunya, la televisió pública de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ha pogut ampliar els seus canals i serveis gràcies al pas a la TDT, per a continuar complint i millorant la seva funció de servei públic a tot el país. Per altra banda, també cal destacar els nombrosos canals locals de cada demarcació, tant públics com privats, hereus d’una important tradició de televisió de proximitat a Catalunya que acosta dia a dia la realitat més propera als seus ciutadans.

Abans i durant la transició a la TDT, el Govern va treballar tant en els aspectes tècnics com informant a la ciutadania de tot allò relacionat amb el canvi tecnològic. Actualment, després de l’encesa digital, continua actuant per estendre la cobertura de la TDT de manera que fins i tot les poblacions situades en terrenys d’orografia complicada o les cases més aïllades puguin rebre correctament el senyal. El canvi tecnològic, de tota manera, encara pot generar alguns dubtes que esperem resoldre en aquest web.