• Imprimeix

Em vull queixar d'un canal o programa

Defensa de l’audiència

Les competències sobre els continguts dels programes de televisió i de ràdio que s’emeten al nostre país corresponen al Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC). Així doncs, tots els espectadors o oients que vulguin expressar alguna queixa, opinió o suggeriment sobre la programació o la publicitat que s’emet a canals i emissores tant públics com privats poden adreçar-se al CAC.

Motius de queixa

Pot ser motiu de queixa qualsevol contingut de la programació o de la publicitat que es consideri que no s’ajusta a la normativa sobre mitjans audiovisuals, per exemple:

 • La discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o orientació sexual.
 • La incitació a la violència contra les persones o els animals, que pugui fomentar comportaments antisocials, abusos, imprudències, conductes agressives i la destrucció de béns culturals o naturals.
 • L'atemptat contra la dignitat de les persones i el principi d'igualtat.
 • El foment de comportaments perjudicials per a la salut i la seguretat humana o per a la protecció del medi ambient.
 • L'incompliment de les normes relatives a l'ús de la llengua catalana i a l'impuls de l'aranès.
 • La falta de pluralisme polític, religiós, social, lingüístic i cultural.
 • La falta d'honestedat informativa.
 • L'emissió de programes en horari protegit (de 6 a 22 hores) amb continguts que puguin perjudicar el desenvolupament dels infants i els joves.
 • La modificació de la programació sense avís previ.
 • L'incompliment dels límits de l'ocupació publicitària
 • La falta d'adequació entre la senyalització i els continguts dels programes.

Consell de l'Audiovisual de Catalunya