• Imprimeix

Llicències de televisió

Planificació de canals

És competència del govern estatal, a través del Ministeri d’Energia Turisme i Agenda Digital, la planificació de l’espectre radioelèctric, i dels canals que corresponen a cada comunitat autònoma.

Concurs públic

Una vegada feta la planificació i en funció d’aquesta, es convoca un concurs públic per a distribuir les llicències d’explotació dels diferents canals. A Catalunya, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) és el responsable de convocar el concurs públic i atorgar les llicències. També s’ocupa de qualsevol renovació o modificació de les mateixes, excepte pel que fa als aspectes tècnics.

Aspectes tècnics

La Direcció General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat s’ocupa de la tramitació de:

  • Projectes tècnics
  • Modificació dels paràmetres tècnics d’emissió.