• Imprimeix

Instal·ladors

Quines empreses em poden fer la instal·lació?

En el cas d'instal·lacions que requereixin fer una adaptació, ens haurem de dirigir al president de comunitat o a l’administrador de finques perquè avisi un instal·lador degudament habilitat, el qual farà el diagnòstic i l'actuació que correspongui.

És important assenyalar que només les empreses instal·ladores de telecomunicacions registrades (homologades) per la Generalitat de Catalunya tenen la competència i l'autorització adequades per realitzar les actuacions que la instal·lació de l'edifici requereix.

Al següent enllaç, trobareu un cercador, tant per municipi, com per comarca, o nom comercial, de les empresess instal·Ladores de telecomunicacions de Catalunya registrades al registre d'instal·ladors de la Generalitat. Per tant, aquestes són les empreses homologades que us poden revisar i/o adaptar la instal·lació de televisió per veure la TDT.

 Cercador d'empreses instal·ladores de telecomunicacions

Distintius de les empreses d'instal·lació de telecomunicacions

Aquestes empreses homologades han de disposar d'un carnet acreditatiu que ha de poder mostrar el professional, i l'establiment s'ha d'identificar com a empresa habilitada.

Carnet i distintiu empresa registrada