• Imprimeix

Tecnologies

Un cop implantada la TDT, és hora que aquesta nova manera de veure la televisió desplegui tot el seu potencial. A curt i mig termini serà el moment en què la TDT podrà mostrar tot el seu potencial, tots els seus avantatges. Parlem de l'espectacle de gaudir d'emissions en alta definició, de la relació que pot tenir l'espectador amb el programa preferit mitjançant la interactivitat, de l'experiència que pot suposar veure esport i pel·lícules en 3D, i de les moltes novetats que poden anar sorgint, sempre tenint com a base la TDT.

Amb tots aquests canvis que estan per venir, els televisors i descodificadors s'hauran d'anar adaptant a les noves tecnologies, i cal tenir sempre present quins són els requisits necessaris que han de cumplir els receptors abans d'adquirir-ne un.